Partnere 

Erik Nord er partner i Nord & Bremtun AS.

Nord har tidligere vært CEO i Telenor Media & Content Services, Deputy CEO i Telenor Broadcast Holding og Vice President i Telenor Group Communications. I sistnevnte stilling hadde han ansvar for avdelingens kriseberedskap, og har utviklet spisskompetanse innenfor Cybersecurity (CS) gjennom implementering av CS-planer for Telenors virksomheter globalt og gjennom løpende håndtering av uønskede hendelser.

Fra 2007 til 2012 var Nord CEO i Telenor Media & Content Services AS som hadde ansvar for å forvalte flere av Telenors eierposisjoner innenfor media, innhold og TV distribusjon og var styreleder i ABC Startsiden,
Amedia og NTV/RiksTV. Nord var også viseadministrerende direktør i Telenor Broadcast Holding fra 2000 til 2007 og var med på å bygge opp dette forretningsområdet innenfor Telenor. Før dette var han redaksjonsleder i Aftenposten og partner i Geelmuyden.Kiese AS. Han var med på å etablere
SKUP og var stiftelsens første leder. Nord har mer enn 20 års ledererfaring fra telekom-, media- og kommunikasjonsbransjen. Erik Nord er utdannet cand. oecon fra Universitet i Oslo og er i dag styreleder i Fossumkollektivet, Maritimt Forlag og Fagpressen.

Jørn Bremtun er partner i Nord & Bremtun AS.

Bremtun har over 20 års erfaring fra kommunikasjon og media, og spesielt fra bransjene IT, telekom, luftfart og energi.  Han kommer sist fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i EVRY. Tidligere har han vært seniorrådgiver i Telenor Norge og Avinor.  I alle stillingene har han vært kommunikasjonsrådgiver for administrerende direktør og arbeidet med medierelasjoner, myndighetskontakt, kommunikasjonsplaner, kriseplaner og øvelser. I Telenor Norge var han operativ kommunikasjonsansvarlig i krisestaben.

Fra 1998-2006 var Bremtun  spesialrådgiver og partner i Geelmuyden Kiese. Som konsulent og rådgiver har Bremtun lang erfaring fra kriseøvelser, samt fra håndtering av flere større kriser. Ved overgangen til 2000 inngikk han i en nasjonal beredskapsgruppe nedsatt av Direktoratet for sivilt beredskaps (DSB). Han har også erfaring fra media, som journalist i Computerworld og frilansjournalist i Dagens Næringsliv.

Jørn Bremtun tjenestegjorde ved Forsvarskommando Nord-Norge, og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1995) og autorisert finansanalytiker fra NHH/AFF (2003). Han har kurs i forebyggende sikkerhet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2018).

Bremtun er styremedlem i Polyteknisk Forening.

Dag-Ove Reistad er partner  i Nord & Bremtun AS.

Reistad har over 20 års erfaring fra leder-og spesialistfunksjoner i media og telekombransjen. Reistad har de siste 7 årene arbeidet i Nokia med lederansvar for globale transformasjonsprogrammer innenfor transformasjon og effektivisering, og har blant annet ledet en avdeling for styring av M&A-prosjekter. Han har også hatt ledende roller i større transformasjonsprosjekter, hvor blant annet effektivisering, digitalisering, skybaserte verdikjeder, fleksible arbeidsformer og avansert analyse har vært sentrale målsetninger.

Ved Nokia’s oppkjøp av Alcatel Lucent, ledet han etablering og styring av en global felles styringsstuktur mellom Nokia og Alcatel Lucent i perioden fra Nokia var etablert som majoritetseier, inntil Nokia fikk tilslag på alle aksjer i Alcatel Lucent. Han ledet også programmet for globale kostnadsbesparelser i Nokia Mobile Networks etter dette oppkjøpet.

Reistad ledet økonomi og finans for Nokia’s Nødnettprosjekt, og hadde i tillegg ansvar for kommersiell styring av kontrakter mot staten og sentrale underleverandører.

Han arbeidet i flere år som rådgiver for Telenor og Tieto. Reistad var tidlig i karrieren journalist i Dagens Næringsliv og kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese.