Arkiv – Aktuelt

NYHET:
Junglemap og Nord & Bremtun tilbyr nye løsninger som forenkler planlegging, gjennomføring og evaluering av kriseøvelser

Alle virksomheter bør forberede seg på kriser og mange er lovpålagt å gjennomføre kriseøvelser. Samtidig kan det være utfordrende og ressurskrevende å planlegge og gjennomføre kriseøvelser i en hektisk hverdag.

Junglemap, som har levert kurs i informasjonssikkerhet og personvern til mer enn 2 millioner IT-brukere i Norge, lanserer i disse dager sin nye Crisis Management Training Framework-løsning (CMTF). CMTF gjør det mulig for virksomheter enkelt og kostnadseffektivt å planlegge, gjennomføre og evaluere kriseøvelser som grunnlag for tiltak, endringer i planverk og opplæring. En øvelse settes sammen ved å velge øvelsesmoduler etter type virksomhet eller funksjon som man så tilpasser egen virksomhet. Utvalget av ferdige øvelsesmoduler vil bli oppdatert løpende i takt med det skiftende trusselbildet. I tillegg kan man raskt og enkelt lage egne moduler for virksomhetsspesifikke beredskapsplaner eller prosedyrer som skal øves.
Nord & Bremtun har rådgivere med lang erfaring innenfor forberedelse, gjennomføring og evaluering av kriseøvelser og vil nå tilby slike tjenester basert på Junglemaps CMTF.

– Vi håper at kombinasjonen av Junglemap CMTF og tjenester fra Nord & Bremtun kan gjøre det enklere og mer kostnadseffektivt for norske virksomheter å planlegge, gjennomføre og evaluere kriseøvelser. Det er med krisetrening som med alt annet, man blir ikke god uten å trene, sier CEO og med-gründer av Junglemap, Dan Ove Skaalerud.

Nord & Bremtun bistår offentlige og private virksomheter innenfor digitalisering, transformasjonsledelse, kommunikasjon og ledelse knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. Kriseøvelser er her en viktig del av verktøykassen.

– Ledere har i økende omfang en lovpålagt plikt til å øve på krisesituasjoner. I samarbeid med Junglemap tilbyr vi en effektiv prosess for å gjennomføre og dokumentere kriseøvelser. Resultatene kan brukes til å oppdatere beredskapsplaner og interne kompetansemål. Slik kan kriseøvelser bli en del av en kontinuerlig forbedringsprosess og ikke bare noe man gjør fordi en lov eller forskrift krever det, sier Erik Nord, partner i Nord & Bremtun.

Junglemap og Nord & Bremtun er å treffe på Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer fra 26.-28. august.

Les mer om det nye produktet her: https://www.junglemap.com/no/krisetrening

Om Sikkerhetsfestivalen: https://sikkerhetsfestivalen.no/

Om Junglemap: https://www.junglemap.com/no/
Kontaktperson: Dan Ove Skaalerud
CEO
Telefon: + 47 911 21 940
Epost: dos (at) junglemap.com

Kontaktperson Nord & Bremtun: Erik Nord
Partner
Telefon: +47 90747162
E-post: erik.nord (at) nordbremtun.no
AKTUELT: NY PARTNER I NORD & BREMTUN 
Nord & Bremtun utvider og ansetter ny partner. Den 1. juni ble Dag-Ove Reistad partner i Nord & Bremtun, som etter dette består av totalt 3 partnere. 

Dag-Ove kommer fra Nokia der han har arbeidet i en global rolle som transformasjons-programleder med ansvar for endringsprogrammer innenfor blant annet M&A programstyring og prosjektledelse. Han var programleder for uttak av globale synergier i Nokia's mobildivisjon etter oppkjøpet av Alcatel Lucent. Han har også hatt ledende roller i større interne transformasjonsprosjekter, hvor blant annet digitalisering, skybaserte verdikjeder, fleksible arbeidsformer og avansert analyse har vært sentralt i leveransene. 

Dag-Ove var frem til 2012 knyttet til Nokia's Nødnettprosjekt, og ledet her økonomi og finans, samt styring av kontrakter og reforhandlinger med staten og sentrale underleverandører. Han var tidlig i karrieren journalist i Dagens Næringsliv og kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese. Dag-Ove har god greie på teknologi, både mulighetene som ligger i digitalisering, IOT, kunstig intelligens og tilhørende utfordringer blant annet innenfor informasjonssikkerhet. 

Med utvidet team og kompetansebredde kommer Nord & Bremtun til å tilby lederrådgivning på alle disse områdene i tiden fremover. Vi kommer til å oppdatere våre web-sider med det nye tjenestespekteret over sommeren.
AKTUELT: NORD & BREMTUN I NSM PODKAST Vår partnerkollega Erik Nord deltok på Sikkerhetskonferansen 2019 og ble her intervjuet av NSM-direktør Roar Thon. I vedlagte utdrag fra NSMs podkast gir han sitt syn på konferansen og temaene på konferansens første dag.  Hør Erik Nord fra 06:07.  
AKTUELT: PODKAST PÅ LØRN.TECH  


Nord & Bremtun AS ved partner Erik Nord snakker i denne podkasten
med Silvija Seres om hvorfor cybersikkerhet er et lederansvar. 

Klikk på bildet eller her for å høre podkasten!