Aktuelt

Junglemap og Nord & Bremtun tilbyr nye løsninger som forenkler planlegging, gjennomføring og evaluering av kriseøvelser

Hvordan vet du at beredskapen din er god nok, om du ikke har testet deg selv i en krise? Med nye verktøy fra Nord & Bremtun og Junglemap blir det enklere å bruke kriseøvelser til kontinuerlig forbedring av digital beredskap.

For 10 år siden var cyberangrep fortsatt en hobby på gutterommet. I dag er det en kriminell «industri». Stadig flere virksomheter befinner seg i cyberkrisesituasjoner de ikke er forberedt på. Konsekvensene er betydelige for virksomheten, men også for andre virksomheter og de privatpersonene virksomheten har lagret data om. Ny sikkerhetslov i Norge fra i år og ny personvernlovgivning (GDPR) (2018) er to av flere nye lover og reguleringer som skjerper ansvaret for den digitale beredskap både for private og offentlige virksomheter. Og selv om mange har tatt de grunnleggende grepene iht. lovverket er det for de fleste også mye som gjenstår. I våpenkappløpet med organiserte cyberkriminelle må alle kontinuerlig teste og forbedre sin egen beredskap.

Et helt nødvendig verktøy i dette arbeidet er kriseøvelsen. Så viktig er det å øve egen beredskap at også dette ofte er en pålagt aktivitet nedfelt i lov og forskrift. Men samtidig finner mange det vanskelig og ressurskrevende å planlegge og gjennomføre kriseøvelser i det omfang som er nødvendig. Nord & Bremtun har i samarbeid med en av Norges største elæringsleverandører på digital sikkerhet, Junglemap, utviklet en tjeneste som gjør det mulig å planlegge, gjennomføre og evaluere kriseøvelser på en enkel og svært effektiv måte.

Crisis Management Training Framework (CMTF) er basert på Junglemap’s elæringsplattform som mange norske virksomheter allerede er brukere av. Ved hjelp av et modulbasert system kan man planlegge en kriseøvelse med individuelle tilpasninger, avhengig av egen situasjon. I tillegg til å sette opp øvelser mot den øverste kriseledelsen kan man for eksempel distribuere kriseøvelser til ulike lederteam i organisasjonen med variasjoner avhengig av hva man ønsker å teste hvor: beredskap, rollefordeling, prosess, system eller type hendelse. Ved å standardisere grunnelementene har man uansett det man trenger for å måle forskjeller mellom individuelle team eller forbedringer over tid.

Øvelseselementer kan forberedes som enkle diskusjonsøvelser i ledermøter. Selve øvelsen kan også gjennomføres distribuert og over tid ved at CMTF sender ut utvalgte «events» som “angriper” de ulike beredskapsplanene eller prosedyrene man ønsker å teste. På denne måten avdekker man organisasjonens evne til å respondere riktig, eller om planer eller prosedyrer bør forbedres.

Plattformen kommer med et antall moduler som beskriver aktuelle krisesituasjoner og moduler som beskriver standard krisehåndtering for ulike funksjoner. Slik blir det enklere å planlegge et oppsett for en kriseøvelse. Nord & Bremtun kan forenkle dette ytterligere ved å lede arbeidet med å tilpasse øvelsene til din virksomhet med utgangspunkt i deres beredskapsplan og risikoanalyser. Vi kan også bistå med fasilitering og analyse av øvelsesutfallet og anbefalte tiltak i etterkant.

Ta kontakt for mer informasjon!

Her finner du mer informasjon om andre tjenester fra Nord & Bremtun.


Aktuelt Arkiv finner du her