Våre tjenester

Nord & Bremtun AS bistår kunder i offentlige og private virksomheter med strategisk og taktisk ledelsesrådgivning innenfor digitalisering og transformasjonsledelse, posisjonering og kommunikasjon, informasjonssikkerhet, økonomi og kommersiell styring. I samarbeid med kunder, bidrar vi også med foredrag og kompetanseutvikling av lederteam, blant annet gjennom kriseøvelser. Våre partnere har lang erfaring i arbeid på konsernledelse og styrenivå, både i Norge og internasjonalt.