Våre tjenester

Nord & Bremtun AS bistår kunder i offentlige og private virksomheter med strategisk og taktisk ledelsesrådgivning innenfor digitalisering og transformasjonsledelse, posisjonering og kommunikasjon, informasjonssikkerhet (Cybersecurity Management) og personvern, samt innenfor strukturelle endringsprosesser (partnerforhandlinger og M&A prosjektledelse). I samarbeid med kunder, bidrar vi også med foredrag og kompetanseutvikling av lederteam, blant annet gjennom kriseøvelser. Våre partnere har lang erfaring i arbeid på konsernledelse og styrenivå, både i Norge og internasjonalt.

Nord & Bremtun samarbeider med Junglemap og kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese.