Hva og hvem

Nord & Bremtun AS  Cybersecurity Communication er et spesialisert selskap som bistår offentlig og private virksomheter med å kartlegge og håndtere utfordringer relatert til cybersikkerhet og uønskede IKT-hendelser. Vi utarbeider krise- og beredskapsplaner, gjennomfører øvelser og holder kurs. 

Nord & Bremtun Cybersecurity Communication har et strategisk samarbeid med kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese for gjennomføring av større kriseøvelser og for løpende kriseberedskap og krisehåndtering. Vi er medlem av Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) og Abelia.

Rådgivere 

Erik Nord er partner og styreleder i Nord & Bremtun AS – Cybersecurity Communication.

Nord har tidligere vært CEO i Telenor Media & Content Services, Deputy CEO i Telenor Broadcast Holding og Vice President i Telenor Group Communications. I sistnevnte stilling hadde han ansvar for avdelingens kriseberedskap, og har utviklet spisskompetanse innenfor Cybersecurity (CS)  gjennom implementering av CS-planer for Telenors virksomheter globalt og gjennom løpende håndtering av uønskede hendelser. ​

Fra 2007 til 2012 var Nord CEO i Telenor Media & Content Services AS som hadde ansvar for å forvalte flere av Telenors eierposisjoner innenfor media, innhold og TV distribusjon og var styreleder i ABC Startsiden, Amedia, NTV/RiksTV og styremedlem i TV2 Zebra. Nord var også viseadministrerende direktør i Telenor Broadcast Holding fra 2000 til 2007 og var med på å bygge opp dette forretningsområdet innenfor Telenor.​

Før dette var han redaksjonsleder i Aftenposten og partner i Geelmuyden.Kiese AS. Han var med på å etablere SKUP og var stiftelsens første leder.​

Nord har mer enn 20 års ledererfaring fra telekom-, media- og kommunikasjonsbransjen. Erik Nord er utdannet cand. oecon fra Universitet i Oslo og er i dag styreleder i Fossumkollektivet, Maritimt Forlag og Fagpressen.

 

Jørn Bremtun er partner og daglig leder i Nord & Bremtun AS – Cybersecurity Communication.

Bremtun har over 20 års erfaring fra kommunikasjon og media, og spesielt fra bransjene IT, telekom, luftfart og energi.  Han kommer sist fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i EVRY. Tidligere har han vært seniorrådgiver i Telenor Norge og Avinor.  I alle stillingene har han vært kommunikasjonsrådgiver for administrerende direktør og arbeidet med medierelasjoner, myndighetskontakt, kommunikasjonsplaner, kriseplaner og øvelser. I Telenor Norge var han operativ kommunikasjonsansvarlig i krisestaben.

Fra 1998-2006 var Bremtun  spesialrådgiver og partner i Geelmuyden Kiese. Som konsulent og rådgiver har Bremtun lang erfaring fra kriseøvelser, samt fra håndtering av flere større kriser. Ved overgangen til 2000 inngikk han i en beredskapsgruppe nedsatt av Direktoratet for sivilt beredskaps (DSB). Han har også erfaring fra media, som journalist i Computerworld og frilansjournalist i Dagens Næringsliv.

Jørn Bremtun tjenestegjorde ved Forsvarskommando Nord-Norge, og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1995) og autorisert finansanalytiker fra NHH/AFF (2003). Han har kurs i forebyggende sikkerhet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2018).

Bremtun er styremedlem i Polyteknisk Forening.