AKTUELT: NORD & BREMTUN I NSM PODKAST 
Vår partnerkollega Erik Nord deltok på Sikkerhetskonferansen 2019 og ble her intervjuet av NSM-direktør Roar Thon. I vedlagte utdrag fra NSMs podkast gir han sitt syn på konferansen og temaene på konferansens første dag.  

Hør Erik Nord fra 06:07. 
 
 
AKTUELT: PODKAST PÅ LØRN.TECH  


Nord & Bremtun Cybersecurity Communication ved partner Erik Nord snakker i denne podkasten
med Silvija Seres om hvorfor cybersikkerhet er et lederansvar. 

Klikk på bildet eller her for å høre podkasten! 

Cybersikkerhet

Beredskap, kriseledelse og kommunikasjon

Styret og ledelsens evne til å forstå og håndtere cybersikkerhet er avgjørende for å ivareta og beskytte virksomhetens verdier og kjerneoppgaver.

Vårt mål er å gjøre våre kunder bedre i stand til å forebygge og håndtere cyberangrep for å begrense økonomiske tap og ivareta omdømme. Våre tjenester dekker tre prosesser:

OVERSIKT
Vi kartlegger lovverk og forskrifter, relevante myndigheter og lovpålagte krav og plikter knyttet til ulike trusselscenarier. Vi veileder i prosesser for å avdekke sårbarheter og risikoområder.

FORUTSIGBARHET
Vi avklarer og bearbeider forventninger fra myndigheter, kunder, leverandører og andre viktige interessegrupper. Vi reviderer og utarbeider krise- og beredskapsplaner for cybersikkerhet.

HÅNDTERINGSEVNE
Vi planlegger og gjennomfører øvelser med rådgivende evalueringer. Vi tilbyr bistand og rådgivning ved faktiske hendelser.

«Hvis du tror at teknologi kan løse sikkerhetsproblemene dine, betyr det at du ikke har forstått problemene og at du heller ikke har peiling på teknologi.»

Sikkerhetsekspert Bruce Schneier til Dagens Næringsliv, 9. juni 2018